Intership programy

Philip Morris Slovakia pre VŠ študentov ponúka::

„InKompass – globálny program stáží“ Stáž v konkrétnom oddelení
Popis projektová práca naprieč oddeleniami práca pre konkrétne oddelenie
Trvanie približne 4 mesiace, opakovane v 2 obdobiach približne 12 mesiacov s možnosťou predĺženia
Pre koho študenti v posledných ročníkoch štúdia (4. a 5. ročník VŠ) primárne študenti 3. a 4. (resp. 5.) ročníka VŠ
Nadriadený mentor z úrovne senior manažmentu nadriadený z daného oddelenia
Výhoda kontakt a vzťah so spoločnosťou aj medzi 2 obdobiami možnosť do hĺbky spoznať oddelenie a podieľať sa na všetkom, na čom sa v oddelení pracuje
v prípade úspešne zvládnutých úloh a vyhovujúceho profilu, garancia práce po skončení VŠ štúdia v prípade úspešne zvládnutých úloh a vyhovujúceho profilu, možnosť práce po skončení VŠ štúdia
flexibilita pracovného času flexibilita pracovného času
Výberové konania realizované len v určitých obdobiach (napr. 1 mesiac v roku) realizované priebežne, podľa potrieb jednotlivých oddelení
Ako sa prihlásiť www.inkompass.global TU cez sekciu VOĽNÉ POZÍCIE – STÁŽE

Prečo prísť do Philip Morris Slovakia už počas VŠ štúdia?


  • Získaš vedomosť o tom, ako medzinárodná korporácia funguje a čo všetko ti v pracovnom živote môže ponúknuť.
  • Vďaka spolupráci v rámci firmy spoznáš rôzne oddelenia, ktoré tvoria celok celosvetovo úspešnej spoločnosti.
  • Prostredníctvom koučingu a mentoringu od tvojho nadriadeného získaš dôležitý feedback, ktorý ťa posunie o krok ďalej.
  • Philip Morris International svojich zamestnancov nikdy nelimituje – výnimočné nápady sú vždy podporené.

Kristína, stáž na oddelení Ľudských zdrojov

„Ak v budúcnosti túžite po pracovnom úspechu, začnite zbierať skúsenosti už počas školy a do hĺbky spoznajte celosvetovo úspešnú spoločnosť. Zistíte, čo Vám môže v pracovnom živote ponúknuť, a takisto spoznáte aj všetky formy spolupráce, na ktorej základoch Philip Morris International stojí. Môj prvý rok vo Philip Morris Slovakia ma naplnil hodnotnými skúsenosťami a zážitkami zo spolupráce na rôznych projektoch, z ktorých každý bol pre mňa veľmi prínosný. Neoceniteľné skúsenosti, ktoré som nazbierala, využívam pri menších či väčších výzvach, ktoré mi Philip Morris Slovakia ponúka a ja sa každý deň teším na ďalšie, pretože po roku vo Philip Morris Slovakia viem, že limity môjho rozvoja neexistujú. Ako nám rodičia často prízvukujú, škola má byť pre študenta prioritná. To je jedno z hesiel, na ktoré sa vo Philip Morris International pri stážistoch nikdy nezabúda.“

Mária, stáž na oddelení Nákupu

„Lebo stážovanie vo Philip Morris International ti dá do života oveľa viac ako dokladanie tovaru v supermarkete alebo umývanie pohárov v tvojej obľúbenej pivárni. A hlavne – po ukončení štúdia už nemáš nálepku ,nováčika‘. Vo Philip Morris Slovakia som získala mnoho skúseností, ale aj príležitostí naučiť sa niečo viac. Mám možnosť byť kreatívna a rozvíjať svoje analytické myslenie, naučila som sa komunikovať so zákazníkmi, respektíve dodávateľmi a mám možnosť nahliadnuť do procesov v medzinárodnej firme.”  • Prijmi túto výzvu a ukáž nám, čo v tebe je.
  • Buď sám/sama sebou, lebo my hľadáme práve teba.
  • Chop sa tejto príležitosti zodpovedne, lebo ti môže priniesť veľa nových skúseností do pracovného života.
  • Tešíme sa na teba!