Možnosti uplatnenia v oblastiach obchodu, vrátane komerčnej stratégie, financií, vonkajších a vnútorných vzťahov, informačných služieb a iných robia z Philip Morris Slovakia unikátnu spoločnosť na trhu práce.

NA RIADITEĽSTVE,
ktoré sa nachádza v Bratislave, sídli oddelenie Financií, Ľudských zdrojov, Informačných služieb, Právne oddelenie, Oddelenie vonkajších a vnútorných vzťahov a časť Oddelenia obchodu.
REGIONÁLNE OBCHODNÉ TÍMY
tvoria regionálni manažéri spolu so svojimi obchodnými tímami, ako aj špecialisti pre kľúčových zákazníkov a pre kontakt so spotrebiteľmi.
 • Philip Morris Slovakia je vedúcou spoločnosťou v predaji tabakových výrobkov v Slovenskej republike.
 • V roku 2015 bola naša spoločnosť ocenená cenou TOP EMPLOYER pre najlepších zamestnávateľov.
 • Spoločensky zodpovedné správanie je súčasťou firemnej kultúry.
 • Napriek tomu, že sme súčasťou EU regionálnej štruktúry, väčšina rozhodnutí je prijímaných na lokálnej úrovni.
 • Vytvárame prostredie, v ktorom zamestnanci môžu nájsť rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom – zorganizovať si prácu podľa seba a podľa potrieb spoločnosti.
 • Ako súčasť kariérneho rozvoja v našej spoločnosti ponúkame medzinárodné pracovné príležitosti, pracovné stáže a spoluprácu na globálnych projektoch.
 • Prostredníctvom inovatívneho systému vzdelávania a kariérneho rozvoja má každý zamestnanec možnosť budovať svoju kariéru na rôznych úrovniach a v rôznych oblastiach.
 • Vďaka kariérnym presunom medzi oddeleniami majú naši zamestnanci popri rozvíjaní svojej kariéry veľké množstvo príležitostí do hĺbky spoznať spoločnosť.

„ambícia ako hrom“

„Pracovať pre lokálnu jednotku a zároveň jednu z predných medzinárodných spoločností - je podľa mňa ambícia ako hrom. Ak sa chce človek naučiť, ako to robia najlepší, vo Philip Morris je správne. A pritom je vždy priestor pre nové nápady, takže to nie je konzervatívny spolok „najmúdrejších“. Skôr dynamický tvor, ktorý hľadá tie naj. Naj-nápady, naj-riešenia, naj-nasadenie, a preto aj naj-ľudí.“
Brand Manager

„veľká miera slobody“

„Najviac ma v práci posunulo, že každý jeden človek má vo firme veľkú mieru zodpovednosti a určitej slobody, pokiaľ má dobrý nápad na akékoľvek vylepšenie. Zamestnanec nikdy nedostane odpoveď: ,Nie – toto takto robíme už 20 rokov a nebudeme to meniť.“
Junior Brand Manager

„prečo vstávam do práce“

„Tri slová: kariéra, kontinuita a kolegovia. Ak má človek elán a schopnosti, nebojí sa zmeny a chce rásť, vo Philip Morris sú na to všetky potrebné prostriedky – od procesov cez podporu nadriadených až po plejádu kariérnych ciest, ktorými sa môže vydať. Možnosť pracovať s mnohými skvelými ľuďmi je napríklad pre mňa silný dôvod, prečo ráno vstávam do práce.“
Brand Manager

„keď budete chcieť”

„Nie všade môžete prejsť viacerými oddeleniam aj bez toho, aby ste boli expertom a naučili sa ako funguje veľká spoločnosť. Začal som už počas VŠ a za krátky čas som získal praktické skúsenosti doma aj v zahraničí. Keď budete chcieť, otvoria sa vám možnosti, o ktorých ani neviete.“
Manager Commercial Area

„najlepšia škola“

„Tvrdenie o tom, že naša spoločnosť nie je postavená len na vytváraní business cieľov, ale disponuje aj prepracovaným systémom vzdelávania, starostlivosti o zamestnancov, pracovnými príležitosťami, možnosťami pre získanie cenných skúseností a samozrejme priestorom pre kariérny rast, môžem len potvrdiť. Philip Morris International sa chová k svojim zamestnancom zodpovedne, váži si každého jedného z nás, nech je v akejkoľvek pracovnej pozícii. Je to najlepšia ,škola‘, akú som kedy mala, čo sa týka mojich bývalých zamestnaní. V spoločnosti sú vysoko nastavené štandardy vo všetkých oblastiach, či už businessu alebo firemnej kultúry.“
Supervisor Commercial District

„flexibilná kancelária”

„Práca vo Philip Morris Slovakia mi dovoľuje sledovať, ako môj syn rastie a učí sa a zároveň pracovať na mojej kariére. Spolu s nadriadeným sme našli spôsob ako skĺbiť moju prácu a súkromný život. Moje víkendy začínajú štvrtok večer a s neobmedzeným pripojením si môžem svoju kanceláriu v priebehu pár minút rozložiť kdekoľvek.“
Manager Regulatory & Fiscal Affairs

„rôznorodosť”

„Vo Philip Morris Slovakia sa mi páči rôznorodosť. Či už medzi kolegami, pracovnými výzvami, ale aj medzi benefitmi, vďaka ktorým si svoj pracovný, ale aj voľný čas užijete naplno. S Philip Morris sa ani za hranicami vašej komfortnej zóny necítite nekomfortne. Vzdialenosť už dávno nie je bariérou v rozvoji vašej kariéry a spolupráca s pobočkami v iných krajinách je otvorená vášmu kariérnemu rozvoju.”
Stáž na oddelení Ľudských zdrojov

„je to firma pre ľudí”

„Na Philip Morris Slovakia sa mi rozhodne páči prístup ľudí k ľuďom. Všetci sa k sebe navzájom správajú rovnako milo a otvorene, nezávisle na postavení. Vychádzajú si v ústrety a ochotne pomáhajú s akýmkoľvek problémom. Je to firma pre ľudí. Firemná kultúra Philip Morris International je pre mňa úplne jedinečná. Prístup k zamestnancom je veľmi prívetivý a nápomocný. Vďaka dobrým vzťahom na pracovisku je dosiahnutie cieľov oveľa jednoduchšie a príjemnejšie.”
Stáž pre globálny projekt Philip Morris International

„zapálenosť pre prácu”

„Vo Philip Morris Slovakia sa mi páči tímový duch spoločnosti a ľudí, ktorí pracujú na jednotlivých projektoch a ich zapálenosť pre prácu. Nepracovala som v mnohých firmách, ale ja za plus určite považujem priateľskú a uvoľnenú atmosféru.”
Stáž na oddelení Nákupu

„jediná žena”

„Vo svojej pozícii som v tíme ostatných jediná žena. Nikdy som nemala pocit, že by sa preferoval názor a skúsenosti mojich mužských kolegov, práve naopak, tým, že som žena, vnesiem do tímu aj ženský pohľad na vec a niekedy aj iné možnosti riešenia a uplatnenia. PMIPhilip Morris International uplatňuje postoj rôznorodosti a jedinečnosti každého z nás a podporuje tak naše profesionálne napredovanie a kariérny rast.“
Supervisor Commercial District

 • konkurenčné mzdové ohodnotenie
 • možnosť rozvoja a kariérneho rastu
 • životné a dôchodkové poistenie
 • služobné vozidlo aj na súkromné účely (pre vybrané pozície)
 • príspevky na zdravotnú starostlivosť, športové a kultúrne aktivity, vzdelávanie a cestovanie
 • príspevky pri životných a pracovných jubileách
 • podpora rodičov po návrate do práce z materskej/rodičovskej dovolenky
 • dni dovolenky naviac
 • dynamické prostredie medzinárodnej spoločnosti
 • flexibilný pracovný čas a práca z domu

Toto sú prejavy správania, ktoré sú pre nás dôležité v tom, čo robíme a čo chceme dosiahnuť.

7 kľúčových prejavov
správania
Učenlivosť
spolupráca
podnikavosť
vplyv
komunikácia
akčnosť
vodcovstvo